SourceForge.net Logo
VietPad    Cross-platform Vietnamese Unicode Text Editor

Áp Dụng những tính năng đặc biệt của VietPad - Apply special features of VietPad

Những tính năng sau đây được thực thi trên đoạn văn bản sẵn có. The following operations are to be performed on existing text.

Bình thường hóa dấu - Normalize diacritics:

Qúy cụ gìa --> Quý cụ già

Tuí Hụê tòan keọ --> Túi Huệ toàn kẹo

Thủy Hòa khỏe <--> Thuỷ Hoà khoẻ
(trong trường hợp này, dấu được để ở vị trí tùy theo kiểu Classic hay Modern set trong Preferences)

Đổi ngữ cách - Change case:

Việt Ngữ -- (Capital case) --> VIỆT NGỮ
(Microsoft Word sẽ cho kết quả VIệT NGữ)

VIỆT NGỮ -- (Title case) --> Việt Ngữ
(Microsoft Word sẽ cho kết quả ViỆt NgỮ)

Sửa lỗi dấu chữ & dấu câu - Correct diacritical mark vs. punctuation mark:

Anh đang đọc báọ Em yêu dấụ Đọc xong chưả -- (Convert to VIQR) --> Anh ddang ddo.c ba'o. Em ye^u da^'u. DDo.c xong chu+a? -- (Convert to Unicode from VIQR) --> Anh đang đọc báo. Em yêu dấu. Đọc xong chưa?

Nối dòng - Remove Line Breaks:

Bạn bè bảo em đã về. Em về rồi ư.
Lòng tôi reo vui. Con phố dẫn tới
nhà em cũng reo vui.
Tôi mang mưa nắng Sài Gòn đến
tìm em đây. Chẳng phải em đã
nói qua sao, nếu không có tôi ở
Sài Gòn thì em không biết trời mưa hay nắng.

Lúc ấy em ngây ngô thánh thiện
biết chừng nào. Tội nghiệp em,
bốn năm trước bố mẹ bắt đi Úc du học.
Ði học mà khóc sướt mướt hỏi,
"Rồi anh có nhớ em không?"

Tôi đã vỗ về "Nhớ chứ sao lại quên
được cô bé của anh". Bốn năm rồi em
sao nhỉ. Tôi thèm vô cùng, thấy lại màu áo
hồng phấn và nụ cười tinh nghịch của em.

-->

Bạn bè bảo em đã về. Em về rồi ư. Lòng tôi reo vui. Con phố dẫn tới nhà em cũng reo vui. Tôi mang mưa nắng Sài Gòn đến tìm em đây. Chẳng phải em đã nói qua sao, nếu không có tôi ở Sài Gòn thì em không biết trời mưa hay nắng.

Lúc ấy em ngây ngô thánh thiện biết chừng nào. Tội nghiệp em, bốn năm trước bố mẹ bắt đi Úc du học. Ði học mà khóc sướt mướt hỏi, "Rồi anh có nhớ em không?"

Tôi đã vỗ về "Nhớ chứ sao lại quên được cô bé của anh". Bốn năm rồi em sao nhỉ. Tôi thèm vô cùng, thấy lại màu áo hồng phấn và nụ cười tinh nghịch của em.

Chú ý: Nhớ cho thêm 1 hàng trống (double space) nếu muốn giữ cách đoạn dòng.

Tước dấu - Strip Diacritics:

Hôm nay em đi chùa Hương --> Hom nay em di chua Huong

Điền dấu - Add Diacritics:

Hom nay em di chua Huong --> Hôm nay em đi chùa Hương

Độ chính xác của kết quả điền dấu dao động từ 60 đến 85%. The result varies anywhere from 60 to 85% in accuracy.

Xếp dòng - Sort Lines:

má phanh
má hồng
má đào, máng, má
mát, má phanh, mác, mách, mát
má phấn

-->

má đào, máng, má
má hồng
má phanh
má phấn
mát, má phanh, mác, mách, mát

Xếp từ trái sang phải - Sort left-to-right:

má đào, máng, má
mát, má phanh, mác, mách, mát

-- với delimiter for left-to-right sorting ", " (comma and a space) -->

má, má đào, máng
má phanh, mác, mách, mát, mát

Soát chính tả - Spell Check:

thưở --> thuở