SourceForge.net Logo
VietPad    Cross-platform Vietnamese Unicode Text Editor        (English | Vietnamese)

Sử dụng:

VietPad hiện hữu trong hai phiên bản: Java and .NET. Bản Java đòi hỏi Java Runtime Environment 6 hoặc mới hơn để chạy. Phóng VietPad với Java interpreter hoặc bằng double-clicking trên VietPad.jar file object hoặc bằng thực hiện lệnh sau đây từ command line:

java -jar VietPad.jar

hoặc (trên Windows)

javaw -jar VietPad.jar

Lưu ý: Tên tập tin (filename) case-sensitive trong một số hệ điều hành. Hãy chắc rằng directory chứa VietPad.jar file là current directory.

Bản .NET đòi hỏi Microsoft .NET Framework 2.0 Redistributable. Nó có tính năng tương tự như bản Java và có thể phóng từ Windows desktop hay explorer, hoặc từ command line.

Thiết lập kiểu gõ ưa thích của bạn qua Bàn phím menu. Tùy chọn Bỏ dấu thông minh cho bạn sự uyển chuyển hơn trong việc bỏ dấu thanh ở cuối chữ hoặc bất cứ nơi nào bên trong ranh giới của chữ—dấu thanh sẽ được tự động đặt ở đúng mẫu tự.

Select Input Method

Chọn một font có hỗ trợ tất cả ký tự Việt Nam từ Định dạng menu; hộp Xem trước trong hộp thoại Phông dialog (chỉ áp dụng cho bản Java) sẽ giúp bạn lựa các fonts thích hợp. Những tùy chọn này sẽ được lưu lại như cấu hình của chương trình, chứ không phải của file, khi chương trình đóng hoặc kết thúc.

Font Dialog

Bạn có thể bắt đầu gõ văn bản Tiếng Việt sau khi bật Mốt Tiếng Việt.

Lưu ý: Hãy tắt các bộ gõ Tiếng Việt khác khi bạn sử dụng VietPad để tránh can thiệp với bộ gõ được tích hợp sẵn trong chương trình.

VietPad window

Hãy chắc chắn chọn loại file thích hợp khi bạn lưu cất công việc của bạn. Chọn một định dạng Unicode khi lưu văn bản Tiếng Việt. Một tiếp vĩ ngữ .txt sẽ được tự động cung cấp nếu tên tập tin không có đuôi .txt khi tùy chọn Text Files option được chọn. Tên tập tin cho loại All Files thì y như đã cho.

Save File Dialog

Các tập tin tạo bởi VietPad có thể mở được bởi bất cứ text editors hoặc word processors tương thích với Unicode, như là Notepad của WinNT/2000/XP/7 hoặc Microsoft Word. Cho các ứng dụng không tương thích với Unicode, văn bản sẽ hiển thị như dạng thô, và khó đọc, UTF-8 or UTF-16 byte sequences, như sau cho thí dụ trên:

Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ...

Bạn cũng có thể mở một tập tin bằng cách kéo nó từ desktop hoặc file explorer và thả trên VietPad window. Lại lần nữa, hãy chắc đặt loại tập tin thích hợp trước; chọn UTF-8 hoặc UTF-16 type cho Vietnamese Unicode text files và ANSI cho others.

VietPad mang nhiều tiện ích thường dùng trong việc soạn văn bản Tiếng Việt. Chuyển dạng sang Unicode dựng sẵn (precomposed) được hỗ trợ cho các định dạng Việt cũ, Numeric Character References (NCR), UTF-8, và Unicode tổ hợp (composite hay decomposed) trên tất cả hoặc đoạn văn bản đang được chọn (bôi đen).

Hỗ trợ cho sắp xếp các từ ngữ Việt, điền/tước/bình thường hóa dấu thanh, nối dòng, đổi ngữ cách, vào duyệt chính tả cũng được cung cấp. Hộp thoại Find/Replace dialog, khi bật Regular Expression option, có thể nhận được các ký tự newline (\n) và tab (\t).

Mẹo vặt: Cách danh sách chữ sử dụng bởi một số trong các tính năng này nằm trong .vietpad subdirectory dưới user's home directory và có thể thêm thắt bằng tay tùy theo nhu cầu của bạn.

Để có giao diện Tiếng Việt, chọn Vietnamese cho User Interface trong Preferences dialog.

Lưu ý tới người sử dụng Linux: Để làm Unicode fonts có sẵn cho Java applications, có thể bạn cần đặt biến môi trường (environment variable) JAVA_FONTS tới đường dẫn font thích hợp (font paths) (tiêu biểu, /usr/share/fonts/truetype) và rồi xuất (export) nó. Điều này thường được làm trong tập tin /etc/profile. Chi tiết thêm có thể tìm thấy ở Install and configure Unicode TrueType fonts in Linux Configure Java environment on Linux.

Hãy đọc Áp Dụng những tính năng đặc biệt của VietPad cho các thí dụ ứng dụng thực tế các hàm tích hợp sẵn của VietPad.